"Znajomość języka JAVASCRIPT"
 • Stosowanie metod umieszczania i dołączania kodu JavaScript do pliku HTML
 • Wykorzystywanie różnych typów zmiennych oraz ich definiowanie
 • Stosowanie operatorów arytmetycznych, logicznych, porównania oraz przypisania
 • Stosowanie instrukcji warunkowych if (zagnieżdżanie instrukcji, operatory porównania, łączenie warunków
 • Stosowanie instrukcji warunkowej switch
 • Wykorzystywanie zasad działania pętli (for, while, do while)
 • Stosowanie funkcji (korzystanie z istniejących, definiowanie i wywoływanie własnych funkcji
 • Przypisywanie funkcji do obsługi zdarzeń (np. onclick, onload)
 • Wykorzystywanie uchwytów w celu złapania danego elementu HTML po jego id
 • Stosowanie właściwości innerHTML w celu podmiany wewnętrznego div’a , bez konieczności przeładowania całej strony
 • Wykorzystywanie tablic oraz tablic asocjacyjnych
 • Dokonywanie operacji na stringach oraz pobieranie konkretnego znaku za pomocą metody charAt
 • Łączenie ze sobą napisów oraz zmiennych – konkatenacja
 • Stosowanie w projektach obiektu klasy Date (data i czas systemowy) oraz obiektu klasy Math (operacje matematyczne)
 • Tworzenie efektywnego slidera ze zdjęciami
 • Dołączanie biblioteki jQuery do pliku HTML
 • Odwoływanie się do wybranych elementów HTML za pomocą selektorów jQuery
 • Przypisywanie funkcji do obsługi poszczególnych zdarzeń przy użyciu jQuery
 • Wykorzystanie gotowych animacji jQuery oraz tworzenie własnych animacji przy zastosowaniu funkcji animate
 • Tworzenie automatycznego przewijania strony przy wykorzystaniu pluginu biblioteki jQuery - scrollTo
 • Tworzenie efektu pojawiania się kolejnych elementów na stronie przy wykorzystaniu biblioteki JavaScript - scrollreveal
Portfolio 2016-2022 © by Koralczyk.pl - Programista webowy (Web Developer)
Strona korzysta z plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.