"Znajomość języka PHP"
 • Umieszczanie skryptu PHP w kodzie HTML
 • Wykorzystywanie różnych typów zmiennych w języku PHP oraz ich definiowanie
 • Stosowanie operatorów arytmetycznych, logicznych, porównania oraz przypisania
 • Stosowanie instrukcji warunkowych if (zagnieżdżanie instrukcji, operatory porównania, łączenie warunków)
 • Stosowanie instrukcji warunkowej switch
 • Wykorzystywanie zasad działania pętli (for, while)
 • Stosowanie funkcji (korzystanie z istniejących, definiowanie i wywoływanie własnych funkcji)
 • Wykorzystywanie tablic oraz tablic asocjacyjnych
 • Przekształcanie ciągów znaków w tablice oraz tablice w ciągi znaków
 • Stosowanie wbudowanej funkcji PHP – date (aktualna data i czas pobrany z serwera)
 • Łączenie ze sobą napisów oraz zmiennych – konkatenacja
 • Wykorzystywanie wyrażeń regularnych – preg_match
 • Wysyłanie e-maili za pomocą wbudowanej funkcji mail oraz klasy phpmailer
 • Dołączanie zewnętrznych plików za pomocą instrukcji (include, include_once, require oraz require_once)
 • Tworzenie, otwieranie, zapisywanie, usuwanie pliku w PHP
 • Pobieranie danych z formularzy za pomocą zmiennych GET i POST (sanityzacja oraz walidacja danych)
 • Przekazywanie danych pomiędzy podstronami za pomocą sesji (otwieranie sesji, tworzenie zmiennych sesyjnych oraz zamykanie sesji i usuwanie zmiennych)
 • Stosowanie i wykorzystywanie ciasteczek cookies
 • Zabezpieczanie skryptów PHP przed wstrzykiwaniem SQL oraz hashowanie haseł
 • Tworzenie systemu logowania do serwisu oraz systemu rejestracji nowych użytkowników
 • Tworzenie skryptu wystawiania komentarzy oraz wypełniania ankiety
 • Tworzenie własnego forum internetowego
Portfolio 2016-2022 © by Koralczyk.pl - Programista webowy (Web Developer)
Strona korzysta z plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.