"Znajomość języka SQL"
 • Nawiązywanie połączenia z bazą danych za pomocą obiektu klasy mysqli
 • Zamykanie połączenia z bazą danych przy wykorzystaniu metody close()
 • Tworzenie, usuwanie oraz edycja struktury i zawartości baz danych przy użyciu phpMyAdmin
 • Eksportowanie i importowanie baz MySQL z wykorzystaniem phpMyAdmin
 • Tworzenie tabel składających się z wierszy i kolumn oraz określanie jakiego typu dane będą w niej przechowywane
 • Budowanie relacji pomiędzy tabelami z wykorzystaniem kluczy podstawowych i obcych
 • Wysyłanie zapytań do bazy danych za pomocą funkcji mysqli_query
 • Tworzenie zapytań wyszukujących i wyciągających rekordy z tabeli przy użyciu instrukcji SELECT
 • Tworzenie złożonych kwerend wyszukujących i wyciągających rekordy z kilku tabel jednocześnie
 • Wykorzystanie w zapytaniach operatorów logicznych (AND, OR), klauzul ( WHERE, ORDER BY, LIKE, LIMIT) oraz aliasów
 • Stosowanie funkcji grupujących typu SUM oraz COUNT
 • Dodawanie do tabeli jednego lub kilka nowych rekordów przy użyciu zapytań typu INSERT INTO
 • Modyfikowanie istniejących już rekordów za pomocą zapytań aktualizujących typu UPDATE
 • Tworzenie zapytań usuwających rekordy z bazy danych przy użyciu instrukcji DELETE
Portfolio 2016-2022 © by Koralczyk.pl - Programista webowy (Web Developer)
Strona korzysta z plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.